Skip links
Berki Mia Makeup Academy

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános szerződési feltételek
(érvényes 2018. május 1-től

1. A Szolgáltató adatai
Cégnév: Berki Mária Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 1147 Budapest, Öv utca 168-170. Ép.: A Ajtó:2
Adószám: 68427852-1-42

Nyilv.sz.: 51731902

Bankszlasz.: 11714006-25968723

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató tréningjeinek, tanfolyamainak és egyéni képzéseinek, és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Tanuló vagy vendég fél veszi igénybe.

4. A Szerződés létrejötte, a jelentkezés módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. Tanuló a Szolgáltató weboldalán meghirdetett (www.berkimia.com) tréningekre és egyéni képzésekre online formában tud jelentkezni, a szabad helyek függvényében.
4.2 A jelentkezés az adott felületen indított, és teljesült sikeres bankkártyás fizetést vagy banki utalást követően válik elfogadottá.
4.3. A sikeres jelentkezés és bankkártyás fizetés/banki utalás teljesülése estén a szabad helyek száma egyel csökken.
4.4 A sikeres bankkártyás fizetésről/banki utalásról a Szolgáltató automatikusan elektronikus úton számlát  küld a Tanuló/Vendég által megadott adatok alapján a megadott email címre.

5. Tanfolyamok és szolgáltatások díja, fizetési feltételek
5.1 Az aktuális Tanfolyamok és szolgáltatások díjai a honlapon kerülnek feltüntetésre
5. 2 Fizetési lehetőségek: online, banki utalással bizonyos esetekben előre utalással, illetve készpénzben a legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor.
5.3 A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a
szolgáltatás igénybevétele előtt.
5.4 A kényelmes és biztonságos online fizetést a Salonic online foglaló rendszer biztosítja. 


6. Lemondási feltételek
6.1 A Tanuló/Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult, a képzést megelőző hatvan napon túl
6.2 30 és 60 nap közötti lemondás esetén a kötbér a tanfolyam díjának 50%-a
6.3 30 napon belüli lemondás esetén a kötbér a tanfolyam díjának 100%-a.

7. Tanfolyamok megtartása
7.1 A csoportos tanfolyamok, tréningek, képzések optimális létszámhoz kötöttek.
Túljelentkezés, vagy érdeklődés esetén Szolgáltató új tréningidőpontokat kiírhat 
7.2 Amennyiben egy meghirdetett tréningre, tanfolyamra a jelentkezők létszáma  a tanfolyam kezdési időpontja előtt 15 nappal nem éri el az optimális létszámot a Szolgáltató a tanfolyamot, tréninget törölheti, vagy más időpontra jogosult áttenni. Ebben az esetben a Tanuló befizetése érvényes az új időpontra, vagy kérésére a tanfolyam befizetett teljes díját a Szolgáltató visszautalja.
7.3 A meghirdetett tréning új időpontjáról, vagy törléséről a Szolgáltató elektronikus úton, vagy telefonon keresztül értesíti a jelentkezőket.

8. Tanfolyamok menete
8.1 Tanfolyamok kezdési és zárási időpontja a weboldalon kerül meghirdetésre
8.2 A Tanuló vállalja, hogy a kezdési időpont előtt legalább 15 perccel megérkezik a helyszínre
8.3 A tréningek, tanfolyamok pontos helyszínét a Szolgáltató határozza meg és közli a jelentkezőkkel.
8.4 A tanfolyamok eszközigényét az adott tanfolyam kiírásánál tünteti fel a Szolgáltató

9.Szerzői jogok
9.1 A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, tananyagok résztvevők/tanulók általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése, átadása tilos.

10. Titoktartás, adatvédelem
10.1 A Szolgáltató. kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi – azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.
10.2 A Szolgáltatónak külön jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége van, így a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban meghatározott további személyes és céges adatok bekérése is indokolt lehet.